Powered by DataLife Engine © 2012
+370 614 70 360

Profesinis mokymas (95 kodas)

Profesinis mokymas (95 kodas)

Šis tvarkos aprašas taikomas vairuotojams (įskaitant vairuotojus, kitų valstybių piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), kurie nuolat gyvena arba dirba Lietuvos Respublikoje ir veža keleivius ir krovinius Europos Sąjungos teritorijos keliais D1, D1E, D, DE, C1, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis, kurias vairuojant būtina turėti atitinkamą vairuotojo profesinės kvalifikacijos pažymėjimą.

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo (kodas 260104107)
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo (kodas 260104108)

Asmenys pradinę kvalifikaciją vežti keleivius ir krovinius patvirtinančius pažymėjimus pagreitintu būdu gali įgyti mokymo įstaigose išklausę ne trumpesnį kaip 140 valandų teorijos kursą ir ne trumpesnį kaip 10 valandų atitinkamos kategorijos transporto priemonės individualų praktinio vairavimo mokymo kursą bei išlaikę egzaminą, kai jie siekia vairuoti:

C ir CE kategorijų transporto priemones nuo 21 metų;
D ir DE kategorijų transporto priemones nuo 24 metų.

Prieš įgydamas pradinę kvalifikaciją vežti krovinius arba keleivius patvirtinantį pažymėjimą, asmuo neprivalo įgyti teisės vairuoti atitinkamos šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytos kategorijos transporto priemonių, tačiau tam, kad galėtų sėkmingai baigti individualų praktinio vairavimo kursą, privalo turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikaciją, vairuotojai privalo turėti:

nuo 2008 m. rugsėjo 10 d. – veždami keleivius D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis;
nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. – veždami krovinius C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis.

Asmenys, gavę vairuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemones, iki 2008 m. rugsėjo 10 d. ir pageidaujantys vežti keleivius, privalo išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kursą ir įgyti pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 10 d. – vežti keleivius D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis.

Asmenys, gavę vairuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti C1, C ar CE kategorijų transporto priemones, iki 2009 m. rugsėjo 10 d. ir pageidaujantys vežti krovinius, privalo išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kursą ir įgyti pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 10 d. – vežti krovinius C1, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis.